திருச்சி டிசம்பர் லட்சம் மக்கள் கருஞ்சட்டைப்பேரணி ஈ.வெ.ரா.  தொண்டர்கள்

திருச்சியில் நாளை லட்சக்கணக்கானோர் கலந்துகொள்ளும் கருஞ்சட்டைப் பேரணி, மாநாடு!

அமைப்புகளைக் கடந்து பெரியார் ஈ.வெ.ரா தொண்டர்கள் லட்சக்கணக்கில் கலந்துகொள்ளும் கருஞ்சட்டைப் பேரணி மற்றும் மாநாடு நாளை (23.12.2018 – ஞாயிறு)…