திருநீறு

திருநீறு ஏன் நெற்றியில் பூச வேண்டும்… அதன் பலன்கள் என்ன?

‘நீரில்லா நெற்றி பாழ்’ என்று ஆன்றோர்கள் சொல்வதுண்டு. ஒவ்வொருவரும், தங்களது நெற்றி யில், விபூதியோ திருமண்ணோ இட்டுக்கொள்வது, இந்துக்களின் பாரம்பரியம்….

திருநீறு பூசும்போது முக்கியமாக கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள்

திருநீறு பூசும்போது முக்கியமாக கடைப்பிடிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் முகத்தை அண்ணாந்து வைத்து நிலத்தில் சிந்தாமல் நடு மூன்று விரல்களினால்…

விபூதி (திருநீறு) எந்தெந்த விரல்களால் விபூதியை பூசலாம்!

  விபூதி (திருநீறு) எந்தெந்த விரல்களால் விபூதியை பூசலாம்!  காண வினியது நீறு கவினைத் தருவது நீறு பேணி யணிபவர்க்…

திருநீறு, சந்தனம், குங்குமம் அணிவதன் காரணம் தெரியுமா?

திருநீறு, சந்தனம், குங்குமம் அணிவதன் காரணம் தெரியுமா? அறுகம்புல்லை உண்ணுகின்ற பசுமாட்டின் சாணத்தை எடுத்து உருண்டையாக்கி வெயிலில் காயவைக்க வேண்டும்….