திரும்ப அளித்தல்

இந்தியக் குடியுரிமையைத் திருப்பி அளிக்கும் தமிழகத்தின் கடைசி யூத குடும்பம்

சென்னை தமிழகத்தின் கடைசி யூத குடும்பம் அரசியல்வாதிகளின் அராஜகத்தால் இந்தியக் குடியுரிமையைத் திரும்ப அளிக்க உள்ளது. சுமார் 400 வருடங்களுக்கு…

அமெரிக்கக் குடியுரிமையை திரும்ப அளிக்கும் மக்கள் : காரணம் என்ன?

நியூயார்க் அமெரிக்க குடியுரிமை பெற்றவர்கள் பலர்  தங்கள் குடியுரிமையைத் திரும்ப அளித்து வருவதாக ஒரு கணக்கெடுப்பு தெரிவிக்கிறது. அமெரிக்காவில் வசிக்கும் பல வெளிநாட்டினருக்கு அந்நாட்டுக் குடியுரிமையைப்…