திருவண்ணாமலை மகா தீபம் அணைந்துவிட்டதாக வதந்தி..   மக்கள் அச்சம்!

திருவண்ணாமலை மகா தீபம் அணைந்துவிட்டதாக வதந்தி..   மக்கள் அச்சம்!

திருக்கார்த்திகையை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலையில் ஏற்றப்பட்ட மகா தீபம் அணைந்துவிட்டதாக தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில்வதந்தி பரவியதால் அச்சப்பட்ட மக்கள், பரிகாரமாக தங்கள்…