தி நகரில் சென்னை சில்க்ஸ் கட்டுமான பணிக்கு தடை….உயர்நீதிமன்றம்