துணைமுதல்வர் குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம்

எழும்பூர் மருத்துவமனையில் குழந்தைகளுடன் முதல்வர், துணைமுதல்வர் குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம்

சென்னை: இன்று நேரு பிறந்தநாளை முன்னிட்டு எழும்பூர் குழந்தைகள் நல மருத்துவமைனையில், குழந்தைகளுடன் முதல்வர், துணைமுதல்வர் உள்பட அமைச்சர்கள், மருத்துவர்கள்…