துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி: ஜித்துராய் புதிய உலக சாதனை

துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டி: ஜித்துராய் புதிய உலக சாதனை

டில்லி, டில்லியில் நடந்து வரும் உலகக் கோப்பை துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் இந்தியாவின் ஜித்துராய் புதிய உலக சாதனை படைத்துள்ளார்….