தெலங்கானாவில் மாணவ ஆசிரியர்கள்

தெலங்கானா உறைவிடப் பள்ளிகளில் மாணவ ஆசிரியர் திட்டம் தொடக்கம்: ஆசிரியர்கள் பற்றாக்குறையால் நடவடிக்கை

ஐதராபாத்: மாணவர்கள் தங்கிப் படிக்கும் உறைவிடப் பள்ளிகளில், மாணவர்களே ஆசிரியர்களாக மாறி பாடம் நடத்தும் திட்டம் தெலங்கானாவில் சோதனை அடிப்படையில்…