தேசிய கல்விக் கொள்கை.National Education Policy

இந்தி மொழியை திணிக்க வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கமல்ல: கஸ்தூரி ரங்கன் விளக்கம்

புதுடெல்லி: இந்தி மொழியை திணிக்க வேண்டும் என்பது தேசிய கல்விக் குழுவின் நோக்கமல்ல என அதன் தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கன்…