தேர்தல் தமிழ்

தேர்தல் தமிழ்: நிறைவுப்பகுதி

என். சொக்கன்   ஆட்சிக்கு வரும் எந்தவோர் அரசும் மக்களுடைய நலனைதான் மனத்தில்கொண்டு இயங்கும். தங்களுக்கு வாக்களித்த மக்கள்மட்டுமல்ல, தங்கள்…

தேர்தல் தமிழ்: சட்டமன்றம், பாராளுமன்றம்

என். சொக்கன் இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய மாநிலங்களிலும் சட்டமன்றங்கள் இருக்கின்றன. இந்த மன்றங்களில் உள்ளோர் அந்த மாநிலத்துக்கான சட்டங்களை இயற்றுகிறார்கள்….

தேர்தல் தமிழ்: முதல்வர், பிரதமர்

என். சொக்கன் ஒரு திரைப்படத்துக்கு ‘முதல்வன்’ என்று பெயர்வைத்திருந்தார்கள். ‘முதல்வர்’ என்பது மரியாதைக்குரிய ஒரு பதவி, ஆகவே, அதனை ‘முதல்வன்’…

தேர்தல் தமிழ்: சபாநாயகர்

என். சொக்கன் சிதம்பரம் நடராஜருக்குச் ‘சபாநாயகர்’ என்று ஒரு பெயர் உண்டு. ‘சபா’ என்பதைப் பெரும்பான்மைப் பேச்சுவழக்கில் ‘சபை’ என்கிறோம்,…

தேர்தல் தமிழ்:  அமைச்சரவை

என். சொக்கன் ஒரு பெரிய மாநிலத்தை முதல்வர்மட்டும் ஆள இயலாது. அவருக்கு உதவியாக இரண்டாமவர், மூன்றாமவரெல்லாம் இருக்கவேண்டுமே. இவர்களை எண்ணிட்டு…

தேர்தல் தமிழ்: ஆதரவு

ஆளுங்கட்சி அறுதிப்பெரும்பான்மையுடன் இருந்தால், பிரச்னையில்லை. ஒருவேளை, அவர்கள் அதிக இடங்களைப்பெற்று, ஆனால் பெரும்பான்மை பெறாவிட்டால்? அப்போதும் அவர்கள் பிற கட்சிகளின்…

தேர்தல் தமிழ்: வாக்கு எண்ணிக்கை

என். சொக்கன்     சில கடலையுருண்டைப் பொட்டலங்களில் வெளியே ‘எண்ணம்:20’ என்று எழுதியிருப்பார்கள். அதைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்குச் சிரிப்புதான்…

தேர்தல் தமிழ்: குற்றச்சாட்டு

என். சொக்கன் அரசியல் தலைவர்கள் ஒருவர்மீது மற்றவர் குற்றச்சாட்டுகளை வீசுவது சகஜம். குற்றச்சாட்டு என்பது, குற்றம்சாட்டுதல் என்ற சொல்லிலிருந்து வருகிறது….

தேர்தல் தமிழ்: நேர்மை

என். சொக்கன் பொதுவாழ்வில் இயங்குகிறவர்களுக்கும் நேர்மை அவசியம். நேர்மை என்பது, நேர்த்தன்மை என்பதைக்குறிக்கும் பண்புப்பெயர். அதாவது, நேர்வழியில் செல்வது, குறுக்குவழியில்…

தேர்தல் தமிழ்:  பிரச்சாரம்

என். சொக்கன் தேர்தலைமுன்னிட்டுத் தலைவர்கள் சூறாவளிப் பிரசாரம். இந்தச் சொல் பிரசாரம், பிரச்சாரம் என இருவிதமாகவும் எழுதப்படுகிறது. இதற்கான நல்ல,…