தேர்தல் பத்திரங்கள்: கறுப்புப் பணம் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று எப்படித் தெரிந்து கொள்ள முடியும்

தேர்தல் பத்திரங்கள் வாங்குவதில் கறுப்புப் பணம் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்று எப்படித் தெரிந்து கொள்ள முடியும்! ஓ.பி. ராவத் கேள்வி

டில்லி: தேர்தல் பத்திரங்கள் குறித்த தேர்தல் ஆணையத்தின் எந்த ஒரு சந்தேகங்களுக்கும் அரசாங்கம் முறையாக பதிலளிக்கவில்லை, என தலைமை தேர்தல்…