தேர்தல் – 2016 த.மா.கா வேட்பாளர்கள் election tmc candidates

த.மா.கா வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு

ம.ந.கூட்டணி மற்றும் தே.மு.தி.கவுடன் கூட்டணி வைத்து போட்டியிடும் த.மா.கா, 26 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகிறது.  மற்ற கட்சிகள் வேட்பாளர்களை ஏற்கெனவே அறிவித்துவிட்ட…