தேர்தல் – 2016 election 2016 தேர்தல் தமிழ் என் சொக்கன் therthal tamil n.chokkan

தேர்தல் தமிழ்: முன்னாள் தலைவர்

என். சொக்கன் தலைவர் பொறுப்பிலிருந்து ஒருவர் விலகியதும், அவரை ‘முன்னாள் தலைவர்’ என்கிறார்கள். இதேபோல் முன்னாள் முதல்வர், முன்னாள் பிரதமர்,…