தேர்வு கட்டணம்:

தேர்வு கட்டணம்: பணம் எடுக்க முடியாததால் மாணவன் தற்கொலை!

உத்தரபிரதேசம் : தேர்வு கட்டணம் கட்ட பணம் வங்கியிலிருந்து எடுக்க முடியாததால் மாணவன் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் கடும்…