தொழிற்சங்கங்கள்

தொழிலாளர் சட்டங்கள் ரத்துக்கு எதிர்ப்பு: மே 22ல் நாடு தழுவிய போராட்டம் அறிவித்த தொழிற்சங்கங்கள்

டெல்லி: தொழிலாளர் சட்டங்கள் ரத்து செய்யப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தொழிற்சங்கங்கள் மே 22 அன்று நாடு தழுவிய வேலை நிறுத்தத்தில்…