நஞ்சன்கூடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை

கர்நாடகா: குண்டலுபேட்டை, நஞ்சன்கூடு தொகுதி இடைத்தேர்தல் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை

கொள்ளேகால், கர்நாடகாவில் நடைபெற்ற குண்டலுபேட்டை, நஞ்சன்கூடு தொகுதி இடைத்தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இன்று பிற்பகல் தேர்தல்…