நடப்பாண்டில் மருத்துவப்படிப்பில் ஓபிசி மாணவர்களுக்கு 50சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க முடியாது! மத்தியஅரசு

நடப்பாண்டில் மருத்துவப்படிப்பில் ஓபிசி மாணவர்களுக்கு 50சதவிகித இடஒதுக்கீடு வழங்க முடியாது! மத்தியஅரசு

டெல்லி: ஓபிசி மாணவர்களுக்கு நடப்பாண்டு  50 சதவீத இட ஒதுக்கீடு வழங்க முடியாது  என உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக…