நடிகர் ஜெய் கார் ஓட்ட 6 மாதம் தடை! கோர்ட்டு அதிரடி