நவம்பர் 8ம் தேதி தேசிய அளவில் போராட்டம் நடத்த எதிர்கட்சிகள் திட்டம்

நவம்பர் 8ம் தேதி தேசிய அளவில் போராட்டம் நடத்த எதிர்கட்சிகள் திட்டம்!!

டில்லி: பண மதிப்பிழப்பு அறிவிக்கப்பட்ட நவம்பர் 8ம் தேதி அன்று தேசிய அளவில் போராட்டம் நடத்த எதிர்க்கட்சிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள்…