நாடாளுமன்ற கலைப்பு

இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை முன்கூட்டியே கலைக்க அதிபர் உத்தரவு

கொழும்பு முன்கூட்டியே பொதுத் தேர்தல் நடத்துவதற்காக இலங்கை நாடாளுமன்றத்தைப் பதவிக்காலம் முடியும் ஆறு மாதம் முன்பே கலைக்க அதிபர் கொத்தபாய…