நாடாளுமன்ற புதிய கட்டிடம்

நாடாளுமன்ற புதிய கட்டிடம் கட்ட டாடா நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம்

டில்லி நாடாளுமன்ற புதிய கட்டிடம் கட்ட டாடா நிறுவனத்துக்கு ஒப்பந்தம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மத்தியில் ஆளும் பாஜக அரசு டில்லியில் சவுத் பிளாக் அருகில்…