நாதுரான் கோட்ஸே

நாதுரான் கோட்ஸேயின் 109 – வது பிறந்த தினம் கொண்டாடிய இந்து மகா சபையினர்: மீண்டும் பிறக்க பிரார்த்தனை

ஆக்ரா: மகாத்மா காந்தியை சுட்டுக் கொன்ற நாதுரான் கோட்ஸேயின் 109-வது பிறந்தநாள் விழாவை, அலிகாரில் இந்து மகா சபையினர் கொண்டாடினர்….