நாம் தமிழர் வேட்பாளர்

“தாய் மதம்” திரும்பும் நாம்தமிழர் வேட்பாளர்?

தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்கள், எந்த ஒரு மத வழிபாட்டுத்தலத்துக்குப் போனலும் அங்குள்ள நடைமுறையை பின்பற்றி போஸ் கொடுப்பார்கள். கோயிலுக்கு போனால் திருநீறு,…