நிதிநிலை அறிக்கை 2020

நிதி நிலை அறிக்கை 2020 : ரூ.7 லட்சம் வரை உள்ள வருமானத்துக்கு 5% வரி விதிப்பா?

டில்லி அடுத்த மாதம் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ள நிதிநிலை அறிக்கையில் 5% வருமான வரி வரம்பு ரூ.7 லட்சமாக உயர்த்தப்படலாம்…

பிரதமரின் ஒப்புதலுக்குக் காத்திருக்கும் 2020 ஆம் வருட நிதி நிலை அறிக்கை

டில்லி வரும் 2020 ஆம் வருட மாதிரி நிதிநிலை அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு பிரதமர் ஒப்புதலுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது இந்திய பொருளாதாரம்…