நிதி சவுத்ரி

காந்தி சிலைகளை அகற்ற வேண்டும் என ட்விட் செய்த மும்பை பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரிக்கு எதிர்ப்பு வலுக்கிறது

மும்பை: உலகம் முழுவதும் உள்ள மகாத்மா காந்தி சிலை அகற்ற வேண்டும் என்றும், மகாத்மாவை கொன்ற கோட்ஸேக்கு நன்றி தெரிவித்தும்…