நிபுணர்கள் வலியுறுத்தல்

வாரம் 4 நாட்கள் வேலை கொடுத்தால் உற்பத்தி பெருகும்: பொருளாதார நிபுணர்கள் தகவல்

டாவோஸ்: வாரத்தில் 4 நாட்கள் மட்டும் வேலை நாட்களாக மாற்றுவதற்கான நேரம் நெருங்கிவிட்டதாக உலக பொருளாதார அமைப்பு மாநாட்டில் நிபுணர்கள்…