.நியூசிலாந்தில் .ட்ரோன்கள் .மூலம் .பீட்சா .டெலிவரி!.

நியூசிலாந்தில் ட்ரோன்கள் மூலம் பீட்சா டெலிவரி!

உலகளவில் மிகவும் பிரபலமான  உணவு பட்டியலில் பீட்சாவுக்கும் ஒரு இடம் உண்டு. சிங்கார சென்னையிலும் கூட தெருவுக்கு தெரு பீட்சா…