நீட்: கடுமையான சோதனைகளுக்குப் பிறகு மாணவர்கள் தேர்வு அறைக்கு அனுமதி

நீட்: கடுமையான சோதனைகளுக்குப் பிறகு மாணவர்கள் தேர்வு அறைக்கு அனுமதி

  நீட் தேர்வு எழுதவுள்ள மாணவர்களில் ஏ-பிரிவு ஹால் டிக்கெட் பெற்றவர்கள் தேர்வு மையங்களுக்குள் கடுமையான சோதனைகளுக்குப் பிறகு அனுமதிக்கப்பட்டனர். மருத்துவப்…