நீட்: தேர்வு எழுத கேரளா செல்லும் மாணவர்களுக்கு டிடிவி தினகரன் உதவி

நீட்: தேர்வு எழுத கேரளா செல்லும் மாணவர்களுக்கு டிடிவி தினகரன் உதவி

சென்னை: நீட் தேர்வு எழுத  கேரளா செல்லும் மாணவர்களுக்கு  டி.டி.வி.தினகரனின் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் உதவு முன்வந்துள்ளது. அந்த…