நீட்-2019: தமிழகத்தில் 7ஆயிரம் பேர் உள்பட 13 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்: இன்றே கடைசி

நீட்-2019: தமிழகத்தில் 7ஆயிரம் பேர் உள்பட 13 லட்சம் பேர் விண்ணப்பம்: இன்றே கடைசி?

டில்லி: மருத்துவ படிப்பிற்கான நீட்  நுழைவு தேர்வுக்கு இதுவரை நாடு முழுவதும் இருந்து 13 லட்சம் மாணவ மாணவிகள் விண்ணப்பித்து…