நீதிபதி அதிரடி!

உ.பி.: 10 ரூபாய் நாணயம் வாங்க மறுத்தால், ராஜதுரோக வழக்கு! நீதிபதி அதிரடி!

பில்பிட்: 10 ரூபாய் நாணயம் வாங்க மறுப்பவர்கள் மீது தேசதுரோக வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என நீதிபதி அதிரடி அறிவிப்பை…