நெட்டிசன் netizen pepsi பெப்சி வேளாளர் மகளிர் கல்லூரி vellala ladies college

பெப்சி கோக் ரசாயன பானங்களுக்கு எதிராக மாணவிகள்

ஈரோடு திண்டல் பகுதியில் இயங்கிவரும் வேளாளர் மகளிர் கல்லூரியில்  நியூட்ரிசியன் இறுதி ஆண்டு பயிலும் மாணவிகள்,  தங்களுடைய கல்லூரிக்குள்  கோகோ கோலா…