நேரடி 2ம் ஆண்டு பி.இ.

பி.ஈ.  நேரடி 2 ஆம் ஆண்டு  சேர்க்கை:  “ஆன் லைனில்’ விண்ணப்பம் 

தமிழக பொறியியல் கல்லூரிகளில் பி.இ., நேரடி 2-ஆம் ஆண்டு சேர்க்கைக்கு ஆன்லைனில்  இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை – மே 24) முதல்…