நோயாளிகள் குறைவு

மும்பையில் ஜூலை 15க்கு பிறகு கொரோனா தாக்கம் மிகவும் குறையும் : மாநகராட்சி

மும்பை மும்பை மாநகரில் ஜூலை 15 தேதிக்குப் பிறகு கொரோனா தாக்கம் தினசரி 200 ஆகக் குறையும் என மாநகராட்சி ஆணையர் தெரிவித்துள்ளார். இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகம்…