‘பச்சமுத்து குற்றவாளி’ என்பதை நீக்க உச்ச நீதி மன்றம் மறுப்பு

‘பச்சமுத்து குற்றவாளி’ என்பதை நீக்க உச்ச நீதி மன்றம் மறுப்பு

டில்லி, ‘பச்சமுத்து குற்றவாளி’ என்ற சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியின்  கருத்தை நீக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுத்துவிட்டது.   மருத்துவக் கல்லூரியில், மருத்துவம்…