பட்ஜெட் 2017: விவசாயத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி விவரம்!

பட்ஜெட் 2017: விவசாயத்திற்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள நிதி விவரம்!

டில்லி, இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள பட்ஜெட்டில், விவசாயம் மற்றும் விவசாயிகளின் வறுமையை போக்கும் வகையில் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதிக…