பட்டேல் சிலையை விட உயரமாக ஆந்திராவின் புதிய சட்டமன்றம்: சந்திரபாபு நாயுடு முடிவு

பட்டேல் சிலையை விட உயரமாக ஆந்திராவின் புதிய சட்டமன்றம்: சந்திரபாபு நாயுடு முடிவு

அமராவதி: ஆந்திராவின் புதிய தலைநகர் அமராவதியில் நவீன வசதிகளுடன் கூடிய புதிய சட்டமன்றக் கட்டிடம் கட்டப்பட இருக்கிறது,  இந்த கட்டிடமானது…