பணக்கட்டு

சென்னையில் நேற்று இரவு… பவர் கட்டும், பணக்கட்டும்

சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் இப்போது வரை பல இடங்களில் மின்வெட்டு ஏற்பட்டுள்ளது. இதைப் பயன்படுத்தி பெரும்பாலான இடங்களில் வாக்காளர்களுக்கு…

“பத்திரிகையாளர்களுக்கு”(!) பணக்கட்டு

ராமண்ணா வியூவ்ஸ்   சீனியர் ஜர்னலிஸ்ட். தேர்தல் நேரம்  என்பதால் எப்போதும் பரபரதான். அதற்கிடையிலும் அவ்வப்போது அலைபேசுவார்.  இன்று நேரடி…