பணிந்தது கத்தார்: பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்

பணிந்தது கத்தார்: பேச்சுவார்த்தைக்கு தயார்

பயங்கரவாதத்துக்கு துணை போவதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு கத்தார் நாட்டை வளைகுடா நாடுகள் தனிமைப்படுத்தி உள்ளன. இதையடுத்து வளைகுடா நாடுகளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த…