: பனாமா லீக்ஸ்

வெளிநாட்டு முதலீடுகள் சட்டப்பூர்வமானவையா என்று விசாரிக்கப் படும்:பனாமா லீக்ஸ் குறித்து ரகுராம்ராஜன்

வெளிநாட்டு முதலீடுகள் சட்டப்பூர்வமானவையா என்று விசாரிக்கப் படும் என பனாமா லீக்ஸ் விசாரணை குறித்து ரிசர்வ் வங்கி கவர்னர் ரகுராம்ராஜன்…

ஐஸ்லாந்து பிரதமர் ராஜினாமா: பனாமா லீக்ஸ் எதிரொலி

பனாமா லீக்ஸ்-ன் முதல் பலியாடாக,  ஐஸ்லாந்து பிரதமர் ராஜினாமா செய்துள்ளார். தற்பொழுதைய பிரதமர்  “சிக்முந்துர் டேவிட் கன்லௌக்சன் (Sigmundur Davíð Gunnlaugsson)” வெளிநாட்டில்…