பயணிகள் கவனிக்கவும்: மழையால் ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்

பயணிகள் கவனிக்கவும்: மழையால் ரயில் சேவைகளில் மாற்றம்

கஜா புயலை ஒட்டி தமிழகத்தில் சில ரயில் சேவைகளில் இன்று மட்டும் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. கஜா புயல் இன்று மாலை…