பயனாளிகளின் தகவல்களை விலைக்கு விற்ற டிவிட்டர்

பயனாளிகளின் தகவல்களை விலைக்கு விற்ற டிவிட்டர்

நியூயார்க்: பேஸ்புக் நிறுவனம் தனது பயனர்களின் தகவல்களை முறையின்றி திருடியது போலவே, டிவிட்டரும் தனது பயனர்களின் தகவல்களை தவறாக பயன்படுத்தி…