பரவுகிறது

வலைதளங்களில் வைரல் ஆகும் தமிழரின் காவிரி பாடல்!: வீடியோ

காவிரி விவகாரம் முழுமையாக அரசியல் மயமாகிவிட்ட சூழல். இன்னொரு புறம், மேட்டூரில் இருந்து வரும் நீர் அளவு குறைந்ததால், விரக்தியுடன்…