பலன்கள்

பிள்ளையார் பிடித்து வைப்பதன் பலன்கள்

பிள்ளையார் பிடித்து வைப்பதன் பலன்கள் 1. மஞ்சளில் பிள்ளையார் பிடித்து வழி படச் சகல சௌபாக்கியமும் கிடைக்கும்.காரிய சித்தி தருவார் 2….

சிவலிங்கங்களை வழிபடுவதால் கிடைக்கும் பலன்கள் 

சிவலிங்கங்களை வழிபடுவதால் கிடைக்கும் பலன்கள் சிவனை அனுதினம் வழிபட அனைத்து தீவினைகள் நீங்கி நல் வினைகள் ஏற்படும். பல்வேறு வகை…

அபிஷேக திரவியங்களும் அவற்றின் உன்னதப் பலன்களும் 

அபிஷேக திரவியங்களும் அவற்றின் உன்னதப் பலன்களும் அபிஷேக திரவியங்களும் அவற்றின் உன்னதப் பலன்களும், சில தகவல்கள் அன்னாபிஷேகம் : விளைநிலங்கள், நன்செய் தரும்,…

சாம்பிராணி தூபம் போடுவதால் கிடைக்கும் அற்புத பலன்கள்

சாம்பிராணி தூபம் போடுவதால் கிடைக்கும் அற்புத பலன்கள் சாம்பிராணி தூபம் போடுவதால் கிடைக்கும் அற்புத பலன்களைப் பற்றிய சில தகவல்கள்…

நட்சத்திரம் வாரியாக குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்: மீனம் ராசி! வேதாகோபாலன் (ஆடியோ)

இந்த ஆண்டு குரு பகவான் விருச்சிக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசியில் பிரவேசம் செய்யப் போகிறார். 12 ராசிகளில் உள்ள…

நட்சத்திரம் வாரியாக குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்: கும்பம் ராசி! வேதாகோபாலன் (ஆடியோ)

இந்த ஆண்டு குரு பகவான் விருச்சிக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசியில் பிரவேசம் செய்யப் போகிறார். 12 ராசி களில்…

நட்சத்திரம் வாரியாக குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்: மகரம் ராசி! வேதாகோபாலன் (ஆடியோ)

இந்த ஆண்டு குரு பகவான் விருச்சிக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசியில் பிரவேசம் செய்யப் போகிறார். 12 ராசி களில்…

நட்சத்திரம் வாரியாக குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்: தனுசு ராசி! வேதாகோபாலன் (ஆடியோ)

இந்த ஆண்டு குரு பகவான் விருச்சிக ராசியில் இருந்து தனுசு ராசியில் பிரவேசம் செய்யப் போகிறார். 12 ராசி களில்…