பள்ளிக் குழந்தைகள்

ஊரடங்கு நேரத்தில் பள்ளி குழந்தைகளுக்கு முட்டை வழங்குவது சாத்தியம் இல்லை : தமிழக அரசு

சென்னை ஊரடங்கு நேரத்தில் பள்ளிக் குழந்தைகளுக்குத் தினமும் முட்டை வழங்குவது சாத்தியம் இல்லை என தமிழக அரசு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில்…

பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு சமைத்த பூட்டான் மன்னர்

டிராகன் அரசர் என்று அழைக்கப்படும் ஜிக்மெ வேங்க்சக் சமீபத்தில் வால்டைர் பரம்பரையின் இளவரசரைப் பெற்றெத்து அதன் வரவை நாடெங்கிலும் மரக்கன்றை…