பழகலாம்!

வாங்க தமிழ் பழகலாம்! என்.சொக்கன்

அத்தியாயம்: 7 காஃபியா டாஃபியா என்றொரு பிரபலமான மிட்டாய் விளம்பரம், நினைவிருக்கிறதா? அந்த மிட்டாய் காஃபிச் சுவை கொண்டது. ஆகவே,…

வாங்க தமிழ் பழகலாம்! என்.சொக்கன்

அத்தியாயம்: 6  ‘அச்சம் என்பது மடமையடா’ என்றொரு புதுப்படத்துக்குப் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள். அதென்ன மடமை? பெண்களுக்கான நான்கு குணங்கள் அச்சம்,…