பழங்குடியினரிடம் கொள்ளை

பழங்குடி மக்களிடம்  கொள்ளை.. கொடூரத்தில்  மாவோயிஸ்ட்டுகள்..

பழங்குடி மக்களிடம்  கொள்ளை.. கொடூரத்தில்  மாவோயிஸ்ட்டுகள்.. சத்தீஷ்கர் மாநிலத்தில் உள்ள பாஸ்டர் மண்டலம் மாவோயிஸ்ட்டுகள், ஆதிக்கம் நிறைந்த பகுதி. அங்குள்ள தண்டேவாடா, பாஸ்டர்,…