பஹதுர் ஷா

உங்கள் மண்ணில் பிரசாரத்தை நிறுத்துங்கள்: பாக்.பிரதமர் இம்ரான்கானுக்கு ஓவைசி அறிவுரை

ஐதராபாத்:  உங்கள் மண்ணில் பிரசாரத்தை நிறுத்துங்கள் இம்ரான்கான், என்று பாக்.பிரதமருக்கு ஓவைசி அறிவுரை கூறி உள்ளார். திப்பு சுல்தான் மற்றும் பஹதுர்…