பாகிஸ்தானில் கோயில் குளத்தை தண்ணீர் ஊற்றி நிரப்ப உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

பாகிஸ்தானில் கோயில் குளத்தை தண்ணீர் ஊற்றி நிரப்ப உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு

  இஸ்லாமாபாத்: வறண்டு கிடக்கும் இந்து கோயில் குளத்தை ஒருவாரத்துக்குள் தண்ணீரைக் கொண்டு நிரப்ப வேண்டும் என பாகிஸ்தான் உச்ச…