பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர்

பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மீது தாக்குதல் நடத்தத் தயார் : இந்திய ராணுவ தளபதி

டில்லி அரசு கேட்டுக் கொண்டால் பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீர் மீது தாக்குதல் நடத்தத் தயார் என புதிய இந்திய ராணுவ…

You may have missed